Financiering SDa in 2014 onzeker

Met het opheffen van de productschappen per 1 januari 2013, vervalt ook de aanzienlijke bijdrage van de schappen aan de stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa). Jaarlijks financierden de productschappen de SDa met ongeveer 400.000 euro.

De productschappen bouwen hun taken versneld af. Voor 1 januari 2014 worden alle taken die de agrarische sectoren willen behouden, elders ondergebracht. Het dossier ‘Diergezondheid’ blijkt momenteel een zorgenkind. Tot nu toe is er geen organisatie gevonden waarbij dit dossier kan worden ondergebracht. Landbouworganisatie LTO wil het dossier dolgraag overnemen, maar heeft niet de bevoegdheid om bindende regelingen uit te vaardigen. Of die mogelijkheid er wel komt, is op dit moment nog de vraag.

De productschappen zorgen voor bijna de helft van de financiering van de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa). Jaarlijks dragen zij zo’n 400.000 bij. Het ministerie van EZ betaalt jaarlijks 500.000 en de KNMvD 100.000. LTO Nederland gaat ervan uit dat de uitvoering en de kosten voor een groter deel bij het agrarische bedrijfsleven komen te liggen. “Maar over de precieze invulling moet nog gesproken worden”, aldus de LTO-woordvoerder.  Het ministerie van EZ laat desgevraagd  weten dat er over de SDa gesprekken gaande zijn met het bedrijfsleven. De financiering is onderdeel van die gesprekken. “Dit najaar komt er meer duidelijkheid”, aldus de woordvoerder van het ministerie van EZ.

De SDa gaat er vooralsnog vanuit dat ook voor 2014 de volledige financiering op tafel zal komen.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: