Conclusies over nieuwe carbapenem resistenties voorbarig

Vorige week bracht het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR het verontrustende bericht naar buiten dat de resistentie voor carbapenem antibiotica toeneemt en er werd gewezen op nieuwe resistenties in de veehouderij. Dit gebeurde op de Europese Antibioticadag, georganiseerd door de Diergeneesmiddelenautoriteit. De suggestie werd gewekt dat er een relatie zou zijn met het antibioticagebruik in de veehouderij. “Daarvoor is geen enkel bewijs”, aldus humane arts-microbioloog Jan Kluytmans.

Geen link met veehouderij

Carbapenems betreffen antibiotica die voorbestemd zijn voor humaan gebruik, ze worden beschouwd als laatste redmiddelen bij hardnekkige infecties als alle andere antibiotica niet meer helpen. In de veehouderij worden ze niet gebruikt.

Hoogleraar Jan Kluytmans, arts-microbioloog bij het Amphia ziekenhuis in Breda, kent de cases waarop de uitspraken van het CVI zijn gebaseerd: “Het gaat om bevindingen op enkele Duitse veehouderijen, maar wetenschappelijk zijn die cases zwak onderbouwd. Hieraan mag je dan ook geen conclusies verbinden voor de veehouderij.” Kluytmans ziet deze resistentie als een humaan probleem dat niets te maken heeft met het antibioticumgebruik in de veehouderij. De gewekte suggestie dat dit wel het geval zou zijn is volgens de humane arts erg voorbarig.

Het CVI wordt gevraagd om een reactie op haar verontrustende berichtgeving. “Dit onderwerp is veel groter opgepakt door de media, dan het verdient”, aldus de woordvoerder. Deze wil er dan ook niets meer over kwijt.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: admin
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: