Blij en bevreesd over kwaliteitsbeleid dierenartsen

Geen onderwerp roept zoveel emotie op binnen de veterinaire beroepsgroep als het kwaliteitsbeleid dat momenteel vanuit de KNMvD vorm wordt gegeven. De marktpartijen zijn vol lof over de initiatieven van de dierenartsen, maar vrezen tegelijkertijd dat de KNMvD  meer van haar dierenartsen vraagt dan de markt.

Vorige maand waaide het stof weer op. Enerzijds omdat de onafhankelijke Stichting Veterinair Administratie Kantoor uit de lucht was gehaald en de KNMvD zaken naar zich toe had getrokken. Niet leden gaven aan dit een ongewenste gang van zaken te vinden. Maar meer commotie was er over het plan van de KNMvD om het opleidingsprogramma CKRD tot een onderdeel te maken van de geborgde/erkende dierenarts. Daarmee zal de CKRD een verplichting worden voor de meeste landbouwhuisdierenpractici.

Volgens de KNMvD zouden marktpartijen voorstander zijn van het veterinaire kwaliteitsbeleid. Veearts vroeg tien marktpartijen in de politiek, verzekeringen, rundvee, pluimvee en varkens  naar hun mening over het veterinaire kwaliteitsbeleid. Alle marktpartijen gaven aan blij te zijn met de initiatieven die de dierenartsen ontplooien om hun kwaliteit op een hoger niveau te brengen.

Bij de agrarische sectorpartijen is er echter ook enige zorg. Zij vrezen dat de dierenartsenberoepsgroep meer vanzelf vraagt dan strikt noodzakelijk is. Hierdoor zullen de kosten voor veehouders onnodig toenemen. De jaarlijkse kosten die een dierenarts moet maken voor de CKRD worden begroot op 2.300 euro (KNMvD-leden) en 3.300 euro (niet leden KNMvD). De directe kosten die dierenartsen moeten maken voor de geborgde/erkende dierenarts bedragen 400 – 700 euro.

In de aankomende editie van Veearts stelt Bart Smit, directeur van de KNMvD, de zorgen van de sectorpartijen in grote mate te hebben weggenomen. Alleen als de sectorpartijen ermee instemmen, wordt de CKRD onderdeel van de geborgde/erkende dierenarts.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: