Mededingingsautoriteit onderzoekt kwaliteitsaanpak dierenartsen

De Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa) laat weten een onderzoek te hebben ingesteld naar de kwaliteitsaanpak van dierenartsen. Meerdere klachten over de wijze waarop dierenartsenorganisatie KNMvD het veterinaire kwaliteitsbeleid vorm heeft gegeven, zijn aanleiding voor het onderzoek door de mededingingsautoriteit. “In ons onderzoek staat de vraag centraal of de gedragingen van de KNMvD (kunnen) leiden tot een merkbare beperking van de mededinging”, stelt de ACM. Zij onderzoekt of de KNMvD partijen onrechtvaardig uitsluit, of de regelingen transparant zijn en of beslissingen voldoende onafhankelijk worden genomen. ACM wil lopende het onderzoek geen nadere uitspraken doen over de voortgang.

Dierenartsenorganisatie KNMvD heeft in de afgelopen jaren veel werk gemaakt van het terugdringen van het antibioticumgebruik op de veebedrijven en ontving daarvoor lof van de politiek en de landbouworganisaties. De vraag dringt zich nu echter op of de beroepsvereniging te ver gaat in het opleggen van antibioticum- en kwaliteitsregels en sancties aan de dierenartsen. Zo zou de KNMvD meer regels stellen aan de dierenartsen (zoals de ‘geborgde dierenartsen’) dan de marktpartijen vragen. Ook zouden het opstellen van de regels, de controle op de regels en het sanctioneren teveel in de hand van de KNMvD zelf liggen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de komende editie van Veearts (september 2013).

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: