Praktiserende dierenartsen richten nieuwe belangenvereniging op

Utrecht – Dierenartsen, werkzaam in de praktijk, hebben gisteravond een nieuwe belangenvereniging opgericht: het Collectief Praktiserende dierenartsen. De bijeenkomst vond plaats bij de faculteit Diergeneeskunde. Dierenartsen uit 70 praktijken waren bij de oprichtingsvergadering aanwezig.  Het Collectief gaat de belangen behartigen van praktiserende dierenartsen in zowel de landbouwhuisdieren, paarden als gezelschapsdieren.

 

Belangenbehartiging voor practici

De praktiserende dierenartsen vinden dat hun collectieve belangen beter behartigd moeten worden. Nu vindt de belangenbehartiging alleen plaats door beroepsvereniging KNMvD. Maar een relatief grote groep dierenartsen is geen lid van de beroepsorganisatie, terwijl zij wel graag willen meepraten over de belangrijke thema’s die momenteel spelen in de diergeneeskunde. Denk aan antibioticareductie en  kwaliteitsregelingen. Veel afspraken die in KNMvD-verband worden gemaakt zijn immers bindend voor de hele beroepsgroep. Ruim 25 procent van de veeartsen is geen lid van de KNMvD (Bron: lezersenquête Veearts), bij de gezelschapsdieren ligt dit waarschijnlijk hoger.

Maar ook de wel leden willen hun stem meer laten horen. Praktiserende dierenartsen zijn tegenwoordig in de minderheid op de diverse bestuurlijke niveau’s. Hierdoor worden zaken voor praktijkhoudende dierenartsen tijdens stemrondes momenteel in hoofdzaak bepaald door dierenartsen die niet werkzaam zijn in de praktijk. Dat heeft geleid tot diverse onwerkbare situaties en overbodige bureaucratie, aldus het Collectief. Zo gaat het op een aantal onderdelen in de kwaliteitsprogramma’s meer om de vorm van de administratie dan om voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn.

Eerste taak: verbeteren kwaliteitsregelingen

Het Collectief zal zich in eerste instantie richten op het weer werkbaar krijgen van regels voor antibioticareductie, resistentievermindering en de kwaliteitsborging van het veterinaire handelen. De bureaucratie is zo hoog opgelopen, dat dit het behalen van de doelen in de weg staat. Dit is ook aan de practici zelf te wijten, aangezien zij zich te weinig hebben geroerd in de discussies. Het Collectief wil meer input gaan leveren aan beroepsorganisatie KNMvD en de Stichting Geborgde Dierenarts. Beide organisaties hebben aangegeven hier blij mee te zijn. Ook zal het Collectief zelf het gesprek aangaan met het landbouwbedrijfsleven en ‘Den Haag’, aangezien practici het beste zelf kunnen aangeven wat zich in hun veterinaire werkveld afspeelt en wat efficiënter en beter kan.

Brede steun

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen wordt inmiddels ondersteund door 180 praktijken (circa 650 praktiserende dierenartsen). Nederland telt in totaal 3.200 praktiserende dierenartsen.

 

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: