85% vaarzen en 10% koeien zonder antibiotica droogstand in

73 procent van de melkveehouders met meer dan 80 melkkoeien is bezig met selectief droogzetten. Dat blijkt uit de droogstandenquête van farmaceut Zoetis. Otlis Sampimon, Area Veterinary Manager bij Zoetis noemt het verrassend dat al zoveel veehouders en dierenartsen aan de slag zijn gegaan met selectief droogzetten.

“Je mag niet vergeten dat er decennialang op is gehamerd alle koeien droog te zetten met antibiotica.” Sampimon is deskundige op het gebied van de uiergezondheid, voorheen bij de Gezondheidsdienst voor Dieren en tegenwoordig bij Zoetis.  Het aantal koeien dat zonder antibioticum wordt drooggezet, verschilt wel enorm per bedrijf. Dat varieert in Nederland van één koe tot 80 procent van de veestapel.

10% koeien, 85% vaarzen

Van de oudere koeien wordt momenteel zo’n 10 procent van de dieren zonder antibiotica drooggezet. En met een goed droogstandmanagement moet het mogelijk zijn om 85 tot 90 procent van de vaarzen zonder antibiotica droog te zetten, schat Sampimon. “Het gros van de koeien met een goede uiergezondheid heeft een celgetal tussen 50.000 en 100.000 cellen per ml. Voor een derdekalfskoe is dit natuurlijk perfect, maar net te hoog om zonder antibioticum de droogstand in te gaan.”

Voorzichtig zijn bij vaarzen

Het celgetal van een gezonde vaars aan het eind van de lactatie ligt onder 100.000 cellen/ml. Sampimon refereert aan onderzoek van Yvette de Haas (Wageningen Universiteit, 2003). “Bij vaarzen met een celgetal van tussen 100.000 en 150.000 cellen/ml ben ik gereserveerd. Daar kun je niet zonder meer de antibiotica achterwege laten bij het droogzetten; ik win liever een vaars dan dat ik er een verlies.” Sampimon adviseert bij deze groep de afzonderlijke kwartieren te bemonsteren. “Wanneer een of meer kwartieren het celgetal van 150.000 cellen/ml te boven gaat, adviseer ik het dier met antibiotica droog te zetten.”

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: