Aanvulling importverbod kalveren uit Polen en Litouwen

In verband met het voorkomen van Afrikaanse Varkenspest in Polen en Litouwen heeft de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) eerder besloten met onmiddellijke ingang de opzet van kalveren uit de risicogebieden niet toe te staan. Op 25 februari heeft de SKV besloten dat kalveren uit Litouwen en Polen van buiten het risicogebied slechts mogen worden opgezet indien op het betreffende bedrijf geen varkens aanwezig zijn. Dit betekent dat de bij de SKV aangesloten vleeskalverhouderijbedrijven geen kalveren uit de risicogebieden in Polen en Litouwen mogen opzetten.

Voor kalveren uit het overige gebied gelden aanvullende voorwaarden:

  • De vleeskalveren zijn niet afkomstig uit de risicogebieden en zijn niet aanwezig geweest op een controlepost of verzamelplaats in de risicogebieden;
  • het paspoort van ieder kalf uit Polen en Litouwen dient digitaal aan SKV te worden verstrekt;
  • de vleeskalveren worden rechtstreeks vanaf de verzamelplaats naar de vleeskalverhouderij getransporteerd en per vervoerseenheid in één keer gelost;
  • op de vleeskalverhouderij zijn geen varkens aanwezig;
  • er worden extra hygiënemaatregelen in acht genomen;
  • vleeskalveren mogen alleen van het bedrijf worden afgevoerd naar de slachterij.

De door SKV gehanteerde voorwaarden zorgen voor kanalisatie van de kalveren. De stichting beoogt hiermee het risico op insleep van Afrikaanse Varkenspest te beperken. Doordat kalveren op één locatie worden gehuisvest en uitsluitend naar de slachterij mogen worden afgevoerd, worden ze feitelijk in quarantaine gehouden. De op het paspoort vermelde geboorteplaats van de kalveren maakt tracering naar de betreffende gebieden mogelijk.

Aangeslotenen die zich niet houden aan de voorwaarden krijgen van de SKV geen kwaliteitscertificaat voor het koppel vleeskalveren waarvan vleeskalveren deel uit maken of hebben gemaakt, die in strijd met deze voorwaarden zijn opgezet. De SKV zal indringend controleren op naleving van dit verbod. Op basis van beschikbare informatie uit Polen en Litouwen, zal de stichting de situatie blijven monitoren en regelmatig onderzoeken of de genomen voorzorgsmaatregel wellicht bijstelling behoeft.

Bron: SKV

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: