Dierenartsen verdeeld over waarde richtlijnen voor antibioticareductie

Dierenartsen in de rundveehouderij werken sinds enkele maanden met de richtlijn selectief droogzetten. Ook voor de sector gezelschapsdieren zijn al twee richtlijnen klaar. In een grootschalig online onderzoek onder dierenartsen werden de verwachtingen en ervaringen met de richtlijnen gepeild. Het onderzoek werd uitgevoerd door vakblad Veearts.

Aan het onderzoek deden 195 praktiserende dierenartsen in de rundveehouderij mee en 249 praktiserende dierenartsen in de kleine huisdieren. In totaal deden 799 dierenartsen mee.

Doel richtlijnen

De richtlijnen worden door beroepsvereniging KNMvD opgesteld en moeten dienen als handvat voor de dierenarts om antibiotica zorgvuldig maar ook zo min mogelijk in te zetten. Momenteel zijn de eerste drie van de in totaal 25 richtlijnen ingevoerd.

Resultaten rundveesector

De practici in de rundveehouderij zijn verdeeld over het effect van de richtlijn ‘selectief droogzetten’. 50 procent van deze groep verwacht dat de richtlijn een redelijke tot grote bijdrage zal leveren aan de antibioticumreductie binnen de rundveesector terwijl een bijna even grote groep (49 procent) een beperkte tot geen antibioticareductie verwacht (1 procent heeft geen mening). De meerderheid (54 procent) vindt de richtlijn weinig noodzakelijk tot overbodig voor de praktijkvoering. 43 procent van de rundveedierenartsen vindt de richtlijn wel noodzakelijk (3 procent heeft geen mening). Dierenartsen die weinig toegevoegde waarde zien in de richtlijnen wijzen erop dat praktijken in de afgelopen jaren al verschillende maatregelen hebben genomen om het gebruik te reduceren.

Resultaten intensieve veehouderijsectoren

Ook voor de intensieve veehouderijsectoren komen er richtlijnen. Dierenartsen in deze sectoren hebben de laagste verwachtingen van de richtlijnen. Bijna 70 procent verwacht dat de richtlijnen geen noemenswaardige bijdrage zullen leveren aan de antibioticareductie. Met name in deze sectoren is in de afgelopen jaren al veel gedaan om het antibioticumgebruik sterk aan banden te leggen.

Resultaten gezelschapsdieren

De gezelschapsdierensector staat sceptisch tegenover de richtlijnen die onlangs werden ingevoerd. In deze sector verwacht 42 procent van de dierenartsen van de richtlijnen een redelijke antibioticareductie. 56 procent denkt echter dat de reductie minimaal zal zijn. In deze sector noemt 66 procent de richtlijnen weinig noodzakelijk tot overbodig. 32 procent vindt richtlijnen wel noodzakelijk.

Uitvoerbaarheid

In de rundveehouderij noemt 63 procent de richtlijn selectief droogzetten redelijk of goed uitvoerbaar. 34 procent vindt de richtlijn (op onderdelen) onuitvoerbaar. In de gezelschapsdierensector vindt een meerderheid de richtlijnen (op onderdelen) onuitvoerbaar. De kritiek betreft onder meer de vertaling van de theoretische kennis naar een practische uitvoering.

In dit online onderzoek gaven dierenartsen hun visie op de richtlijnen, het veterinaire kwaliteitsregister CKRD en het totale antibioticumbeleid. De resultaten worden medio april gepubliceerd in het vakblad Veearts.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Partnerbericht door Hipra
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *