Geen furazolidon bij varkensbedrijven

De NVWA heeft geen furazolidon aangetroffen bij varkens in Nederland. Alle 97 varkensbedrijven die de NVWA had geblokkeerd vanwege het onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van de verboden stof zijn daarom weer vrijgegeven. Dat meldt de NVWA op haar website.

De bedrijven hadden mengvoeder ontvangen waarin furazolidon is aangetroffen. Bij de varkenshouderijen met het hoogste gehalte in het mengvoeder, is een risicogebaseerde steekproef gehouden. Daarbij zijn geen residuen van de verboden stof aangetroffen. Op basis van deze resultaten heeft de NVWA alle varkenshouderijen vrijgegeven.

Sinds 1995 verboden

Het gebruik van het antibioticum furazolidon is sinds 1995 in de Europese Unie verboden bij voedselproducerende dieren, omdat het potentieel kankerverwekkend is. In het verleden is het middel ook gebruikt als groeibevorderend middel. Toen de verboden stof werd aangetroffen bij een kalverhouder, stelde de NVWA direct een onderzoek in naar de herkomst en de verspreiding van de verboden stof. Het onderzoek is nu grotendeels afgerond. Er wordt nog een aantal kalverbedrijven onderzocht.

Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar een diervoederfabrikant in midden Nederland. De diervoederfabrikant wordt ervan verdacht bij de productie van voeders gebruik te hebben gemaakt van één of meer grondstoffen die verontreinigd waren met het verboden middel furazolidon. Dit strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: