GGD start onderzoek naar Q-koorts in Herpen

De GGD Hart voor Brabant is 29 januari begonnen met een onderzoek naar de zoönose Q-koorts bij de inwoners van Herpen. Het onderzoek moet inzicht geven in wie ooit besmet werd door de Q-koortsbacterie, wie daar wel of geen nadelige gevolgen van heeft en wie chronische Q-koorts heeft zonder dat zelf te weten. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst en bloedafname.

“Voor het onderzoek was het nuttig te zoeken naar één dorp met veel Q-koorts”, aldus GGD Hart voor Brabant. ”Herpen ligt dan voor de hand. Hier werd de eerste  Q-koortsuitbraak vastgesteld. De conclusies voor Herpen zullen ook gelden voor andere getroffen dorpen.”

Alle 2.200 inwoners van Herpen van 18 jaar en ouder ontvangen deze week een informatiepakket voor deelname aan het onderzoek ‘Q-Herpen II’. Iedereen die deelneemt, ontvangt na circa 15 weken zijn of haar eigen persoonlijke uitslag en advies. De huisarts ontvangt deze ook. Indien nodig volgt een overleg met de huisarts en/of een doorverwijzing naar een Q-koortspoli. De definitieve resultaten van het totaalonderzoek zijn naar verwachting begin 2015 bekend.

De GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek uit samen met de patiëntenorganisatie Q-uestion, stichting voor mensen met Q-koorts, de laboratoria van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en InnatOss Laboratories in Oss. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekostigt het onderzoek.

Tankmelkonderzoek en vaccinatie

De Q-koortsuitbraak is al een paar jaar voorbij. Volgens het RIVM zijn er vorig jaar 19 meldingen gedaan van Q-koorts tegen 2.354 in 2009 toen de epidemie haar hoogtepunt bereikte.

Bedrijven met meer dan 50 melkgeiten of melkschapen zijn nog wel verplicht om iedere 2 weken een tankmelkmonster te laten onderzoeken op de aanwezigheid van de Q-koortsbacterie. Ook gold voor deze bedrijven en publieksbedrijven in 2013 de verplichting om hun dieren te laten vaccineren tegen Q-koorts. Naar verwachting zal deze verplichte vaccinatie de komende jaren blijven gelden.

Zie ook het dossier Q-koorts en Q-koorts in de Dierziekten-ABC.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: