NVWA vaak op antibioticum-inspectie bij de dierenarts

Tussen 1 maart en 1 november heeft een kwart van de dierenartsen een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) op bezoek gehad voor een controle op de naleving van de nieuwe antibioticumwetgeving. Dat blijkt uit een online onderzoek onder dierenartsen in de veehouderijsectoren door Vakblad Veearts. De zogenaamde UDD-regeling ging op 1 maart in.

Volgens de NVWA worden de praktijken a-select uitgekozen, tenzij de NVWA signalen opvangt dat een dierenarts de wet zou overtreden. In dat geval volgt altijd een inspectie. Dit laatste komt weinig voor. Opvallend is dat het inspectiebezoek in de helft van de praktijken hooguit een dag in beslag nam, terwijl andere praktijken melding maken van een controleduur van meer dan 40 uur. Bij die laatste groep praktijken ging de NVWA grondig te werk en keerde de hele administratie binnenstebuiten. Bij hoeveel praktijken dit jaar tekortkomingen zijn geconstateerd is nog niet bekend.

In algemeen netjes gewerkt

In 2013 constateerde de NVWA bij acht dierenartsen tekortkomingen vanwege de antibioticumwetgeving. Meestal betrof het een ingestelde behandeling die afweek van de voorgeschreven standaard en waarbij de reden van afwijken onvoldoende was onderbouwd. Deze dierenartsen moeten zich verantwoorden voor het Tuchtcollege. Ook is in 2013 een quickscan antibioticagebruik uitgevoerd in de melkveehouderij. Uit deze quickscan kwam een positief beeld naar voren, meldt de NVWA. De NVWA constateert dat dierenartsen werkzaam voor de melkveehouderij bij het voorschrijven van antibiotica zorgvuldig en restrictief zijn.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: