Om de hete richtlijn heen draaien

De richtlijn ‘selectief droogzetten van melkkoeien’ houdt de gemoederen van dierenartsen en veehouders bezig. Alle begin is spannend. Kloppen de afkapwaardes voor het celgetal? En gaat het achterwege laten van een droogzetter niet juist meer mastitis opleveren? Tot voor kort predikte de Gezondheidsdienst voor Dieren immers nog alle koeien vooral preventief droog te zetten met antibiotica.

Desondanks zijn dierenartsen en veehouders voortvarend aan de slag gegaan. Melkkoeien met een laag celgetal krijgen voortaan geen droogzetter meer. Hoewel verschillende dierenartsen en veehouders nog sceptisch zijn over de uiteindelijke resultaten, troosten zij zich met de gedachte niet hard gestraft te zullen worden als het met die richtlijn niet lukt. Volgens de maker van de richtlijn, beroepsorganisatie KNMvD, gaat het hier immers niet om wettelijke voorschriften. De richtlijnen zijn ‘slechts’ handvatten voor de dierenarts, ze zullen niet dwingend worden opgelegd maar zijn vooral bedoeld als ruggensteun. Dat lezen we onder meer in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

Maar waarom zulke sussende woorden als de werkelijkheid zoveel venijniger wordt? De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) laat de redactie van Veearts vandaag weten de richtlijnen helemaal niet als ruggensteun te beschouwen. “Wij zullen doen wat nodig is om naast de handhaving via het Veterinaire Tuchtcollege, ook bestuursrechtelijke handhaving op de naleving mogelijk te maken.” Volgens de NVWA is een stringente handhaving nodig om status te geven aan de KNMvD-richtlijnen en om effectief te kunnen sturen op het voorschrijfgedrag van dierenartsen.

Het zou naïef zijn te denken dat de NVWA en de KNMvD verschillend denken over de juridische status van de richtlijnen. Bij normen van een beroepsgroep zelf, wordt ook het juridische kader in goed overleg tussen overheid en beroepsgroep bepaald. Waarom dan toch om de hete richtlijn heen draaien?

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: