SP wil alle koeien in de wei

Weidegang moet worden opgenomen in de Wet Dieren, vindt SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven. De SP vreest dat de afschaffing van het melkquotum in 2015 zal zorgen voor nog grotere melkveebedrijven die automatisch minder weidegang aanbieden, aldus een SP-woordvoerder.

Koe in de wei

De SP gaat zich sterk maken om weidegang op te nemen in een artikel van de Wet Dieren. “Het wetsartikel dat moet worden toegevoegd zal gaan behelzen dat het natuurlijk gedrag van koeien niet mag worden beperkt door het onthouden van de mogelijkheid tot weidegang”, stelt de SP. “Over de hoeveelheid weidegang, hoeveel uren per dag en hoeveel dagen per jaar, denken we nog na.” Voor boeren met een kleine huiskavel, zo stelt de SP, kan een uitzonderingsbepaling opgenomen worden in de wet waarbij koeien bij toerbeurt geweid kunnen worden en het weideseizoen met een aantal dagen wordt verlengd. Ontheffing moet worden verleend aan bestaande bedrijven waar geen weidegang mogelijk is.

Grondgebonden melkveehouderij

De SP is een fervent voorstander van een grondgebonden melkveehouderij. “Wij willen niet dat de melkveesector de kant van de varkens- of pluimveesector opgaat.” De SP ziet het als een groot risico dat met het opheffen van het melkquotum de melkveehouderij nog grootschaliger wordt met het verlies van de grondgebondenheid en nog meer ‘megastallen’. Verder wijst deze politieke partij erop dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat weidegang voordelen biedt in economische zin, beter is voor het dierenwelzijn en ook gunstiger is qua arbeidsinzet en imago van de sector.

Medestanders

De SP-woordvoerder wijst op een voorstel van de PvdA, Groen Links en D66 uit 2011 waarin deze partijen aangeven dat alle dieren het recht hebben op een vrije uitloop. “We gaan met deze partijen in gesprek om te horen of ze ons voorstel steunen.”

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: