Taks op antibiotica in België

Het FAGG, het geneesmiddelenagentschap in België, gaat in de loop van 2014 een taks heffen op antibiotica voor diergeneeskundig gebruik. FAGG zal hiervoor aan de farmaceutische bedrijven een bijdrage aanrekenen van €1,75 per kilogram aan antimicrobiële substantie aanwezig in de verpakking. Dat meldt de Belgische landbouworganisatie Boerenbond.

Het bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor 1,5 wanneer het gaat om voor de mens kritisch belangrijke antibiotica. In totaal zal FAGG naar schatting ongeveer € 500.000 aan bijkomende inkomsten innen. Het bedrag zal onder meer gebruikt worden om een centraal datacollectiesysteem te ontwikkelen en de controles bij de dierenartsen te verhogen.

‘Boer ondervindt geen gevolgen’

In de praktijk heeft dit voor de veehouder weinig gevolgen. De bedragen die men hanteert zijn per kg antimicrobieel product aanwezig in een bepaald geneesmiddel. De meeste antibiotica in flesvorm bevatten niet meer dan enkele grammen product zodat de geheven taks per verpakking vrij klein is. Voor de meeste producten gaat het om enkele eurocenten. Enkel bij antibiotica in poedervorm (meestal in zak verkrijgbaar) of gemedicineerde voormengsels voor gemedicineerd voeder zal het bedrag hoger zijn, maar nooit meer dan € 1,75 per kg voor de klassieke antibiotica.

De bedragen zullen gepubliceerd worden op de website van het FAGG en voor iedereen raadpleegbaar zijn. FAGG int die bedragen bij de vergunninghouder, meestal is dit een geneesmiddelenproducent. De geneesmiddelenproducenten zijn niet verplicht deze taks door te rekenen aan de handelaar in geneesmiddelen, die op zijn beurt niet verplicht is de heffing door te rekenen aan de dierenarts.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: admin
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: