Zuivelsector wil weidegangpremie in 2015 verhogen

De Nederlandse zuivelondernemingen zijn voornemens om de weidegangpremie met ingang van komend jaar te verhogen. In sommige gevallen zal er sprake zijn van een verdubbeling van de premie, zo meldt de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Met de maatregelen komen de zuivelondernemingen hun toezeggingen uit het in 2012 gesloten Convenant Weidegang na, aldus de NZO. 63 partners uit de keten hebben in het convenant de doelstelling afgesproken om het niveau van weidegang tenminste te behouden op het peil van 2012. Toen paste 81 procent van de melkveebedrijven in Nederland weidegang toe. De zuivelondernemingen signaleren dat het percentage sindsdien onder druk staat. Volgende week maken zij tijdens een overleg met de convenantpartners bekend hoeveel procent van de melkveebedrijven het melkvee gedurende het afgelopen weideseizoen buiten liet lopen.

Volgens de NZO bedraagt de weidedgangpremie nu gemiddeld ongeveer 50 cent per 100 kilogram melk. De weidegangpremie wordt betaald uit hogere verkoopprijzen van weidemelkproducten, een eigen bijdrage van sommige zuivelondernemingen en door inhoudingen op het melkgeld van melkveehouders.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: