Enquête praktische uitvoerbaarheid UDD-regeling

Met een enquête onder veehouders toetst Wageningen UR Livestock Research in opdracht van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de praktische uitvoerbaarheid van de UDD-regeling (Uitsluitend Door Dierenarts). Ook wordt de veehouders gevraagd naar het effect van de maatregelen op het voorkomen van zogenoemde knelpuntaandoeningen.

De UDD-regeling is sinds 1 maart 2014 van kracht. Dit betekent dat alle antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens alleen nog door dierenartsen mogen worden toegediend. In verschillende sectoren is voor een aantal aandoeningen die als knelpunt worden ervaren een uitzondering gemaakt voor het toedienen en voorhanden hebben van tweedekeus-antibiotica. Deze uitzondering geldt voor een periode van twee jaar, tot 1 maart 2016. In die periode moet via het nemen van preventieve maatregelen gewerkt worden aan het terugdringen van deze specifieke aandoeningen en daarmee aan de behoefte aan het voorhanden hebben van tweedekeusmiddelen.

De houders van vier diersoorten kunnen de enquête over de UDD-regeling invullen: melkveehouders, vleespluimveehouders, varkenshouders en vleeskalverhouders.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Partnerbericht door Hipra
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *