Europese richtlijnen voor verstandig gebruik antibiotica

De Europese Commissie heeft richtlijnen opgesteld voor het verstandig gebruik van antibiotica bij dieren. De richtlijnen zijn onderdeel van het EU-actieplan tegen de ontwikkeling van antibioticaresistentie.

In de richtlijnen worden ‘beginselen van verstandig gebruik’ uiteengezet en wordt ingegaan op maatregelen die EU-lidstaten kunnen overwegen tegen antibioticaresistentie. De richtlijnen zijn bedoeld als praktische leidraad voor de lidstaten; ze zijn niet verplicht.

Droogzetten

In de richtlijnen worden onder meer per diergroep acties genoemd om resistentie tegen antibiotica te voorkomen. Bij runderen en kleine herkauwers wordt ingegaan op bijvoorbeeld het droogzetten. Volgens de Europese Commissie moet systematische behandeling van koeien bij het droogzetten worden vermeden en alternatieve maatregelen per geval worden overwogen en uitgevoerd.

De ‘Richtsnoeren voor verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde’ zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: admin
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: