Gezamenlijke aanpak leverbot

Het praktijknetwerk ‘Leverbot, doorbreek de cirkel’, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut en de faculteit Diergeneeskunde willen gezamenlijk leverbot aanpakken. Leverbot is een toenemend probleem voor kleine en grote herkauwers en kan duizenden euro’s schade op een bedrijf veroorzaken.

De aanzet tot de samenwerking is gegeven door het praktijknetwerk ‘Leverbot, doorbreek de cirkel’ dat een expertmeeting organiseerde op 12 december 2014. Daaruit hebben de GD, Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut en faculteit Diergeneeskunde een kennis- en onderzoeksagenda opgesteld voor de komende jaren.

De agenda is samengevat in vijf thema’s:

  1. Signaleringssysteem op bedrijfsniveau gericht op preventie
  2. De leverbotslak verwijderen uit zijn biotoop
  3. Het effect van maaien op besmetting
  4. Weerstandontwikkeling rund
  5. Kennisbundeling en ontsluiting

De onderdelen in het gehele pakket zijn met elkaar verbonden in het streven om de leverbotcirkel te doorbreken.

Op thema 1 is inmiddels door de GD samen met de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en LTO de ‘Leverbotalert’ ontwikkeld als aanvulling op de leverbotprognose. Veehouders kunnen zich hiervoor al aanmelden om regionale adviezen te ontvangen voor leverbotbeheersing.

Leverbot – Dierziekten-ABC

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: