Gezondheidsraad: antibioticagebruik bij dieren moet verder omlaag

Het antibioticagebruik bij dieren moet verder omlaag om resistentie tegen antibiotica te bestrijden. Dat staat in een op 16 december uitgebracht advies van de Gezondheidsraad aan minister Schippers van VWS en staatssecretaris Van Dam van EZ.

De Gezondheidsraad erkent dat het totale veterinaire gebruik van antibiotica de afgelopen jaren fors is teruggedrongen, maar ‘die daling is aan het afvlakken en in de pluimveesector doet zich zelfs weer een stijging voor’, aldus de raad. ‘Bedrijven die relatief veel antibiotica gebruiken en dierenartsen die deze middelen relatief vaak voorschrijven moeten daar gericht op worden aangesproken en met verbeterplannen komen’.

Specifieke aanbevelingen

De Gezondheidsraad doet ook enkele specifieke aanbevelingen. Het gebruik van colistine zou moeten worden teruggedrongen conform de voorstellen voor diergeneeskundige richtlijnen. Verder adviseert de raad om in de nog niet gemonitorde sectoren, onder meer geiten en paarden, en bij de gezelschapsdieren het gebruik van antibiotica op dezelfde wijze te verminderen als in de diersectoren waarbij die monitoring wel is ingevoerd.
Verder wijst de Gezondheidsraad op het belang van onderzoek naar alternatieve vormen van bedrijfsvoering met een gering gebruik van antibiotica.

Nieuw antibioticabeleid

Het advies van de Gezondheidsraad vormt samen met rapporten van Wageningen UR en de Raad voor Dierenaangelegenheden de basis van een nieuw antibioticabeleid van de overheid, zo meldde de beroepsorganisatie van dierenartsen KNMvD onlangs.

Foto: Twan Wiermans

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: admin
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: