Inspectie SZW gaat röntgenapparatuur controleren

De Inspectie SZW gaat tussen mei en november dierenartspraktijken controleren op het veilig werken met röntgenapparatuur. Daarbij wordt er vooral op beschermingsmaatregelen gelet. De nadruk ligt, zo meldt de Inspectie, op praktijken die met mobiele röntgenapparatuur werken.

De reden voor de inspectie is het feit dat bij controles in 2005 en 2009 relatief veel overtredingen zijn vastgesteld. In 2009 was er bij 39 van de 61 praktijken sprake van één of meer overtredingen. Destijds ging de aandacht vooral uit naar de toepassing van röntgenapparatuur in paardenklinieken.

De Inspectie SZW meldt dat de regelgeving voor het gebruik van röntgentoestellen (opgenomen in het Besluit stralingsbescherming) sinds 1 januari 2014 op een aantal punten is aangepast. Zo zijn er criteria vastgelegd waar de risicoanalyse van de stralingswerkzaamheden aan moet voldoen. De risicoanalyse moet in elk geval de volgende onderdelen bevatten: een inventarisatie van de risico’s, een berekening van de blootstelling, een evaluatie van de risico’s. In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat iedere werknemer veilig en gezond kan werken. Werkgevers moeten weten welke risico’s hun werknemers lopen en maatregelen treffen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Wanneer de inspecteur gebreken constateert kan deze de dierenartsenpraktijk een sanctie opleggen. (Foto: Dap Bodegraven)

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Jasper Lentz
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: