Landen vragen eurocommissaris om aandacht voor Afrikaanse varkenspest

Estland, Litouwen, Letland en Polen vragen in een gezamenlijke brief aan eurocommissaris Andriukaitis aandacht voor de uitbraken van Afrikaanse varkenspest in hun landen. Ze doen in de brief een aantal concrete voorstellen om de ziekte te bestrijden. De brief wordt besproken tijdens de extra Landbouwraad op 7 september, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer.

Er zijn sinds het begin van 2014 uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen en bij gehouden varkens gerapporteerd in de drie Baltische staten en Polen. De getroffen lidstaten hebben maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. De situatie in de getroffen regio’s is echter nog altijd niet onder controle en de afgelopen weken zijn er geregeld nieuwe uitbraken geweest. Het zijn met name de kleine varkenshouderijen die worden getroffen. Ook bij wilde zwijnen zijn nog besmettingen geconstateerd.

De landen doen aan eurocommissaris Andriukaitis onder andere een voorstel om heldere criteria te geven voor het vaststellen van grenzen van besmette regio’s, maatregelen te nemen om de ziekte bij wilde zwijnen te bestrijden, maar ook om de maatregelen aan te passen, zodat de lasten voor varkenshouders wat worden verlicht. Daarnaast verzoeken zij om ophoging van het co-financieringspercentage van 75 naar 100 procent.

De voorstellen in de brief aan Andriukaitis verdienen volgens staatssecretaris Dijksma een zorgvuldige beoordeling door de Europese Commissie die daarbij gebruik dient te maken van alle beschikbare wetenschappelijke informatie en adviezen van deskundigen. Op basis daarvan kan worden besloten of, en zo ja, hoe de bestrijdingsstrategie kan worden aangepast om de ziekte te bestrijden en of het verzoek tot ophoging van de co-financiering kan worden ingewilligd.

“Ik deel de zorg van de lidstaten over de verspreiding van Afrikaanse varkenspest in de regio en de risico’s voor verdere verspreiding naar andere EU-lidstaten”, schrijft Dijksma. “Hoewel de situatie zorgelijk is, wordt het risico op insleep naar Nederland op dit moment laag ingeschat. Nederland heeft als extra voorzorgsmaatregel een dubbele reiniging en desinfectie van vrachtwagens komend uit de besmette regio’s ingesteld. Ook is er in Nederland een monitoringsysteem bij wilde zwijnen en gehouden varkens.”

Afrikaanse varkenspest – Dierziekten-ABC

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: