Milde PED: duidelijk ziektebeeld

Het milde PED-virus zorgt op Nederlandse varkensbedrijven vooral voor heftige diarree bij vleesvarkens. Ook zijn de besmette vleesvarkens lusteloos en knoeien ze met voer, zo meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren in het maartnummer van Veehouder en Veearts.

Afgelopen week is het PED-virus weer op drie Nederlandse bedrijven aangetoond. Op ruim twintig bedrijven is nu PED gevonden, waarbij het in de meeste gevallen gaat om vleesvarkensbedrijven die voor het grootste deel boven de grote rivieren gelegen zijn.

De Oosthof, een samenwerkingsverband van dierenartsenpraktijken in het oosten van het land, zag PED op drie bedrijven met vleesvarkens. Dierenarts Arjan Schuttert van De Oosthof vertelt dat de ziekte een duidelijk, typisch beeld geeft dat te vergelijken is met buikgriep bij mensen. “De vleesvarkens van besmette afdelingen kregen massaal diarree met een beetje gelige kleur, een voerkleur. Ze waren wel attent, maar aten niet. Na vier dagen waren de varkens hersteld. Het is gelukkig een ziekte met een begin en een eind.

Soms kunnen milde virussen muteren tot een agressieve(re) variant. Volgens de GD is dat bij het milde PED-virus niet uitgesloten, maar zeer onwaarschijnlijk. “De milde variant mist een deel van het genoom dat wel in de agressieve variant voorkomt.”

Het PED-virus wordt vooral verspreid via mest. Dierenarts Schuttert vreest dat door het uitrijden van mest, dat sinds 16 februari ook weer is toegestaan op grasland, er meer uitbraken van PED zullen plaatsvinden. Varkensbedrijven hebben dan immers meer contacten met mestauto’s.

De GD adviseert om ter preventie geen mest uit te rijden van besmette bedrijven in de nabijheid van niet-besmette bedrijven, geen machines en gereedschap te delen met andere bedrijven en mesttransportvoertuigen grondig te reinigen en ontsmetten voor ze te toe te laten op niet-besmette bedrijven en alleen een eigen aanzuigslang te gebruiken.

PED – Dierziekten-ABC

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: