Onderzoek naar effect beweging op gezondheid melkkoe

Dairy Campus Lelystad doet binnen het project ‘Gezond bewegen voor een lang leven’ onderzoek naar het effect van regelmatige beweging op de gezondheid van melkvee. Daarvoor krijgen 36 melkkoeien gedurende acht weken looptraining.

De hoeveelheid lichamelijke activiteit van koeien is vaak relatief beperkt, zeker voor opgestalde dieren. Beweging kan er wellicht aan bijdragen dat de kans op gezondheidsproblemen afneemt en het uithoudingsvermogen verbetert.

In het onderzoek worden 36 melkgevende dieren op de Dairy Campus Lelystad ingedeeld in twee groepen. De behandelgroep krijgt gedurende acht weken twee keer per dag 45 minuten looptraining in een stapmolen bij een snelheid van 3,4 km per uur. De controlegroep krijgt gedurende de proef geen looptraining, maar blijft op stal. Alle dieren worden tijdens het experiment nauwlettend gevolgd; niet alleen de voeropname en melkproductie worden geregistreerd, maar ook het gedrag en de hartfrequentie.

Het onderzoek moet inzichtelijk maken wat de effecten zijn van een looptraining op de voeropname, melkproductie, activiteit, fysieke conditie, stofwisseling en gezondheid van melkvee in de lactatieperiode. Het uiteindelijke doel is de onvrijwillige afvoer van melkvee door onder andere klauwproblemen en afnemende vitaliteit te verminderen en zo de levensduur van melkvee verder te verlengen.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: