Regelzucht triggert burn-out

Er is een relatie tussen administratieve regeldruk en een burn-out, dat stelt Nicole Mastenbroek in vakblad Veearts. Te veel regelzin kan gedreven dierenartsen, die daardoor al een verhoogde kans op een burn-out hebben, flink frustreren.

“Arbeidsvreugde is het broertje van stress”, stelt Nicole Mastenbroek in vakblad Veearts. Mastenbroek promoveerde eind vorig jaar op haar proefschrift ‘The Art of Staying Engaged’. Waar het Mastenbroek om ging, was het behouden van bevlogenheid in de professie van dierenarts. Maar zij denkt dat er inderdaad een relatie is tussen administratieve regeldruk en het ziek worden. Mastenbroek: “Als je als autonoom arts of dierenarts iets moet doen waarvoor je straf krijgt als het niet goed gebeurt, wordt je auto­nomie aangetast. Als je erg veel regeldruk over je heen krijgt uitgestort en allerhande zaken moet vastleggen, krijg je als dierenarts het gevoel dat iedereen zich met je bemoeit. Dat tast je bevlogenheid aan. En als dat gebeurt ligt een ziekte en uitval van werk op de loer.”

Geleidelijke toename arbeidsongeschiktheid

Bij verzekeraar Interpolis is een derde van de vrij gevestigde dierenartsen verzekerd. “Wij zien een geleidelijke toename van arbeidsongeschiktheid in deze sector”, vertelt Maroesja Hupkes, reputatiemanager, “maar we zien geen verband tussen regeldruk en een toename van psychische klachten bij onze klanten.”

Directeur Bart Smit van de KNMvD is stellig als hij poneert dat zijn beroepsorganisatie de dierenarts juist moet ontlasten. Maar staat dit credo van het ontlasten niet op een gespannen voet met de alsmaar groeiende zucht naar regels, wetten en voorschriften, ook vanuit zijn eigen kantoor in Houten? Smit geeft aan dat hij nog lang niet zo zeker is dat die toenemende lastendruk zorgt voor meer uitval bij practici. “Wij als KNMvD proberen juist met het ontwerpen van diverse gestandaardiseerde protocollen het administratieve werk van de dierenarts te vereenvoudigen.

Lees het volledige artikel in vakblad Veearts. Bent u dierenarts en ontvangt u nog geen vakblad Veearts? Laat het ons weten.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: