Verkorten droogstand melkkoeien lijkt gunstig

Het verkorten van de droogstand van 60 naar 30 dagen heeft gunstige resultaten opgeleverd in de praktijkproef WhyDry van Wageningen UR. Het achterwege laten van de droogstand pakt echter vaker ongunstig uit.

Sinds jaar en dag worden melkkoeien enkele weken voor de verwachte kalfdatum drooggezet. Dat geeft een hogere melkproductie in de volgende lacta­tie. Daarnaast kan een eventuele subklinische mastitis in de droogstand worden behandeld met antibiotica. In de laatste jaren is er echter discussie ontstaan of een droogstand van zes tot acht weken nog wel optimaal is. Dit omdat de inzet van droogzetters vanwege het antibioticumbeleid aan banden is gelegd en hoogproductieve koeien op de dag van droogzetten geregeld nog een te hoge dagproductie hebben. Droogzetten vormt bij deze dieren een extra risico voor de uiergezondheid. Wageningen UR heeft in het praktijkonderzoek ‘WhyDry’ onderzocht welke effecten het verkorten van de droogstand (van 60 naar 30 dagen) en het achterwege laten van de droogstand hebben op de diergezondheid en melk­productie. Het onderzoek vond plaats op Dairy Campus in Lelystad en er zaten in totaal 168 Holstein-Friesian-koeien in het onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat het voor de productie nauwelijks verschil maakt of de koeien 60 of 30 dagen worden drooggezet. Zowel de totale melkplas als de lactose-, vet- en eiwithoeveelheid verschilden niet significant tussen koeien met een droogstand van 30 en 60 dagen. Het weglaten van de droogstand had wel een negatief effect: de melkproductie lag zo’n 15 procent lager.

Diergezondheid

Zowel bij het weglaten van de droogstand als het bekorten ervan, verschuift de melkproductie van de kritische periode ná afkalven naar de periode vóór afkalven. Dat is gunstig want in deze periode kan de koe gemakkelijker in haar energiebehoefte voorzien. Uit het onderzoek WhyDry blijkt dat de koeien met een droogstand van 60 dagen een positievere energiebalans hebben voor afkalven, maar juist een negatievere energiebalans na afkalven. De koeien met een droogstand van 0 en 30 dagen hadden daarentegen een sterk positievere energiebalans na afkalven. De koeien die helemaal niet waren drooggezet zaten na afkalven de kortste tijd in een negatieve energiebalans. De onderzoekers verwachten dat de gunstigere energiebalans in het begin van de lactatie zal resulteren in een verbetering van de gezondheid en vruchtbaarheid van de koe. Bij een sterk negatieve energiebalans wordt veel lichaamsvet vrijgemaakt wat de lever sterk belast en kan leiden tot stofwisselingsziekten als: slepende melkziekte en leververvetting. Ook kan dit leiden tot stoornissen zoals lebmaag­verdraaiing en verminderde vruchtbaarheid. Koeien zonder droogstand hadden de beste energiebalans en daarmee de minste kans op deze aandoeningen.

Het is bekend dat droogstandsmanagement niet alleen invloed heeft op de energiebalans, maar ook een sterke relatie heeft met uiergezondheid. Het weglaten van de droogstand blijkt een hoger melkcelgetal te geven in de daaropvolgende lactatie. Dat is ongunstig. Het verkorten van de droogstand had geen negatief effect op het celgetal.
Tot slot merken de onderzoekers op dat het aantal koeien in het onderzoek beperkt was. Harde conclusies mogen er dan ook niet uit worden getrokken.

Dit artikel is gepubliceerd in vakblad Veehouder en Veearts.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Partnerbericht door Hipra
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *