WUR: Verkorten droogstand lijkt gunstig

Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat het voor de productie nauwelijks verschil maakt of koeien 60 of 30 dagen worden drooggezet. Zowel de totale melkplas als de lactose-, vet- en eiwithoeveelheid verschilden niet significant tussen koeien met een droogstand van 30 en 60 dagen. Het weglaten van de droogstand had wel een negatief effect: de melkproductie lag zo’n 15 procent lager.

Wageningen UR heeft in het praktijkonderzoek ‘WhyDry’ onderzocht welke effecten het verkorten van de droogstand (van 60 naar 30 dagen) en het achterwege laten van de droogstand hebben op de diergezondheid en melk­productie. Het onderzoek vond plaats op Dairy Campus in Lelystad en er zaten in totaal 168 Holstein-Friesian-koeien in het onderzoek.

Melkproductie verschuift

Zowel bij het weglaten van de droogstand als het bekorten ervan, verschuift de melkproductie van de kritische periode ná afkalven naar de periode vóór afkalven. Dat is gunstig want in deze periode kan de koe gemakkelijker in haar energiebehoefte voorzien. Uit het onderzoek WhyDry blijkt dat de koeien met een droogstand van 60 dagen een positievere energiebalans hebben voor afkalven, maar juist een negatievere energiebalans na afkalven. De koeien met een droogstand van 0 en 30 dagen hadden daarentegen een sterk positievere energiebalans na afkalven. De koeien die helemaal niet waren drooggezet zaten na afkalven de kortste tijd in een negatieve energiebalans. De onderzoekers verwachten dat de gunstigere energiebalans in het begin van de lactatie zal resulteren in een verbetering van de gezondheid en vruchtbaarheid van de koe.

Lees het gehele verhaal in het januarinummer van vakblad Veehouder en Veearts.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: