De boeren zijn weer boos …

De boeren zijn weer boos. De melkveehouders, dit keer. Omdat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren voor een plan van aanpak om kalveren voor bepaalde tijd bij de moeder te laten.

Een meerderheid van de Kamerleden wil dat het kabinet binnen een half jaar met het plan van aanpak komt. Het is nog maar zeer de vraag of de motie door het kabinet wordt uitgevoerd; dat is immers niet verplicht. Staatssecretaris Van Dam ontraadde de motie al en wil eerst de resultaten van lopend onderzoek afwachten. Eerder schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het primair de verantwoordelijkheid van de melkveehouderij vindt om samen met de zuivelketen na te denken over de vraag hoe kalveren een goede start kunnen krijgen. En: ‘Er is geen gouden formule die op ieder willekeurig bedrijf gevolgd kan worden.’ De kans dat de overheid alle melkveehouders gaat verplichten om de kalveren een langere tijd bij hun moeders te houden, lijkt mij daarmee vooralsnog erg klein.

‘De mensheid heeft het nog slechter’

Toch is er veel verontwaardiging bij de melkveehouders, op bijvoorbeeld forums en social media. Veel boze reacties. Tenminste, zo komen ze op mij over. En waarschijnlijk ook op de ‘gewone burger’, jammer genoeg. Een kleine bloemlezing: “Laten de boeren zich dit allemaal aansmeren.” “Wat een land zijn we toch… Regeltjes, regeltjes en regeltjes”. “Laat de boeren eens met rust en hou jullie bezig met belangrijkere dingen”. “Koeien hebben alles in de stal, de mensheid heeft het nog slechter. Ga je daarmee bezighouden en niet met deze sector waar je niks vanaf weet.”
En LTO Nederland noemt het in een reactie “onbegrijpelijk” dat de Tweede Kamer de motie heeft aangenomen.

Of misschien toch wel?

Gelukkig komt LTO ook met argumenten waarom het weghalen van het kalf bij de koe beter zou zijn. En er zijn ook melkveehouders die melden dat ze uit ervaring weten dat het snel wegnemen van het kalf juist geen problemen geeft bij koe en kalf.
Maar boze (vaak anonieme) reacties hebben helaas (weer) de overhand. Soms krijgt zelfs de consument de schuld, omdat die “de koopjes blijft kopen in de supermarkt”. Erg jammer: het zal het imago van de melkveesector geen goed doen. Een prachtige sector met kansen. Een sector die van de overheid de kans krijgt om na te denken over de vraag hoe kalveren een goede start kunnen krijgen. Misschien dat eerst maar eens doen: nadenken. En dan met argumenten duidelijk maken aan de Kamerleden (en consumenten) waarom de kalveren niet bij de koeien kunnen blijven. Of misschien toch wel. In sommige gevallen. Het een sluit het ander immers niet uit.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: