Diergezondheid groot goed op Dag van het Schaap

Op 11 juni aanstaande vindt het tweejaarlijkse event de Dag van het Schaap plaats, in Ermelo. De organisatie hoopt hier tientallen rassen samen te brengen voor een groot publiek. Dat vergt nogal wat; de regelgeving voor met name de diergezondheid maakt de organisatie complex.

Om de risico’s op ziekteoverdracht van de schapen én geiten te voorkomen, worden strenge eisen gehanteerd voor de dieren die deelnemen aan de dag. Zo is het verplicht dat alle dieren vanaf een leeftijd van 3 maanden twee keer zijn geënt tegen Q-koorts. Voor lammeren jonger dan 3 maanden geldt dat niet. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat het lam pas drie weken na de tweede enting wordt ‘vrijgegeven’, waarna het mee mag naar de show.

Zwoegerziekte en CAE

Schapen die deelnemen moeten officieel zwoegerziektevrij gecertificeerd zijn. Voor geiten bestaat een equivalent program­ma, de CAE-certificering. Dit valt echter nog buiten de GD/NSFO-harmonisatie. Wanneer gecertificeerde schapen samenkomen op één adres met niet-gecertificeerde kleine herkauwers, dan vervalt het certificaat. Omgekeerd moeten geiten dan weer officieel vrij zijn van de ziekte CL. Voor schapen bestaat het CL-vrij-programma niet, ondanks dat de aandoening sporadisch ook bij schapen voorkomt. “Fokkers die hun vrij-status verliezen door een bezoek aan de Dag van het Schaap? Dat mag natuurlijk nooit gebeuren”, zegt Louis Oosterom, voorzitter van de Dag van het Schaap, in vakblad Veehouder en Veearts. “Wij hebben met de diergezondheidsautoriteiten kunnen afspreken dat beide diersoorten op de Dag mogen samenkomen, maar wel op grote afstand van elkaar tentoongesteld worden.”

Lastig te managen

De diergezondheidsregels zijn soms lastig te managen, ervaart Oosterom. “Als een schapenhouder de dierenarts vraagt zijn dieren te enten tegen Q-koorts, hoeft de dierenarts daarvan geen registratie bij te houden. De schapenhouder moet zelf registreren welke dieren zijn geënt. Daarbij laten dierhouders vaak alleen de dieren enten die meegaan naar shows. De organisatie moet dus vertrouwen op de eigen verklaring van de dierhouders dat zijn dieren inderdaad zijn geënt.” Desondanks doet de organisatie er alles aan wat mogelijk is om de diergezondheidseisen goed na te leven. Dat is in het belang van eigen en andermans dieren.

Foto: Pixabay

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: