SDa: focus op reductie antibioticagebruik door veelgebruikers

Bij het verder terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij moet de focus liggen op de reductie van het gebruik door de ‘veelgebruikers’: bedrijven in het zogenoemde actiegebied en signaleringsgebied. Want juist op deze bedrijven bestaat een verhoogd risico op resistentievorming en verspreiding van resistente bacteriën. Dat staat in een nieuw rapport van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) dat op 6 juni in Bunnik werd gepresenteerd.

In het rapport maakt de SDa het antibioticagebruik in 2015 in de Nederlandse veehouderij inzichtelijk. Ten opzichte van 2014 is een daling te zien in antibioticagebruik in de rundveesector (2,2%), de varkenssector (5,0%) en de vleeskuikensector (7,4%). Het gebruik is gestegen in de kalversector (4,3%) en kalkoensector (16,9%). “We maken ons veel zorgen over het antibioticagebruik in de kalkoensector. We willen intensief met deze sector in gesprek over de onderliggende factoren”, zei epidemioloog Dick Heederik namens het expertpanel van de SDa op de persbijeenkomst in Bunnik.

‘70%’ niet meer interessant

Het totale gebruik van antibiotica is in 2015 verder gedaald met 58,4% ten opzichte van 2009. Daarmee is de doelstelling van de overheid van 70 procent reductie ten opzichte van 2009 niet gehaald. Maar de SDa wil af zulke doelen. “Het instrument ‘70%’ is niet meer interessant. Je kunt er niet mee stimuleren om het gebruik terug te dringen. Niemand ligt er wakker van”, zei een woordvoerder van SDa op de persbijeenkomst in Bunnik.
Volgens de SDa is het belangrijk om te focussen op de bedrijven in het actiegebied (rood) en signaleringsgebied (oranje). Met het flink terugdringen van het antibioticagebruik op met nam de ‘rode’ bedrijven, kan het gemiddelde gebruik van antibiotica in de veehouderij nog met tientallen procenten dalen, verwacht de SDa.
Maar daarvoor is eerst inzicht nodig in de factoren die zorgen voor het hogere gebruik op deze bedrijven. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan de hand van onder meer dit onderzoek wil de SDa in 2017 komen met nieuwe benchmarkwaarden. Ook de benchmarkwaarden voor dierenartsen moeten worden bijgesteld; daarvoor komt de SDa in de tweede helft van dit jaar met een voorstel.

Beeld van niet-gemonitorde sectoren

De SDa wil ook het antibioticagebruik in de onder andere de schapen-, leghennen- en eendensector in beeld brengen, ook het gebruik van tweede- en derdekeusmiddelen. Hoe dit gaat gebeuren, weet de SDa nog niet precies. Mogelijk eerst middels een driejaarlijkse steekproef onder bedrijven. Op basis van de uitkomsten kan worden besloten tot wel of geen verdere monitoring.
Gezien de signalen die bestaan over het antibioticagebruik in de melkgeiten- en nertsenhouderij, vindt het SDa-expertpanel dat er in deze sectoren op korte termijn ‘verkenningen’ moeten worden uitgevoerd.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Partnerbericht door Hipra
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *