UDD-regeling verlengd tot 1 oktober

Na evaluatie van de UDD-regeling die op 1 maart 2016 zou vervallen, maakt de KNMvD bekend dat de regeling verlengd is tot 1 oktober.  Bij de introductie van de UDD-regeling in maart 2014 werd aangekondigd dat de uitzondering voor de toepassing van tweedekeuzemiddelen voor bepaalde knelpuntaandoeningen per 1 maart 2016 zou vervallen. De UDD-regeling zou ook tussentijds geëvalueerd worden.

Inmiddels heeft deze evaluatie plaats gevonden en heeft staatsecretaris Van Dam een andere aanpak van het tweedekeuzemiddelenbeleid in de UDD-regeling aangekondigd via een brief aan de Tweede Kamer van 19 februari 2016. Het streven is de maatregelen per 1 oktober 2016 in te voeren. In dat kader wordt de huidige UDD-regeling verlengd tot de maatregelen zijn uitgewerkt in de nieuwe regeling.

Het betreft een aantal afspraken en aanpassingen die gezamenlijk moeten leiden tot het terugdringen van aandoeningen waarvoor tweedekeuzemiddelen noodzakelijk zijn, en het effectief en restrictief inzetten van deze middelen onder regie van de dierenarts. Bovendien is het de bedoeling om met de nieuwe maatregelen een aantal knelpunten uit de huidige UDD-regeling op te lossen. Verder wordt er een stimuleringsbeleid ontwikkeld voor veehouders die zich met hun benchmark voor dierdagdoseringen in het streefgebied bevinden. (KNMvD)

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Jasper Lentz
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: