Van Dam: meer sectorgerichte aanpak antibioticareductie

Medio 2017 komen er sectorspecifieke doelstellingen om het antibioticagebruik in de veehouderij te verminderen. Vasthouden aan de huidige reductiedoelstelling van 70 procent ten opzichte van 2009 voor de gehele veehouderij leidt tot onvoldoende verdere resultaten, blijkt uit de afvlakking van de daling van het antibioticagebruik. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

De diergezondheidsproblematiek die ten grondslag ligt aan het antibioticagebruik en bijbehorende aanpak loopt in de diverse veesectoren sterk uiteen. Een sectorgerichte aanpak houdt rekening met deze diversiteit, en zal daarmee bijdragen aan effectievere maatregelen om de diergezondheid en zorgvuldig antibioticagebruik per sector te versterken, aldus Van Dam

Focus op ‘rode’ en ‘oranje’ bedrijven

Bij de sectorgerichte aanpak wordt er onder meer gefocust op de bedrijven in het actiegebied (rood) en signaleringsgebied (oranje), omdat deze bedrijven een verhoogd risico vormen voor resistentieontwikkeling en verspreiding van resistente bacteriën. Op deze bedrijven zal tevens gekeken worden naar het niveau van dierenwelzijn en diergezondheid. Daarnaast ligt de focus op maatregelen voor ‘rode dierenartsen’ die structureel veel antibiotica voorschrijven, meldt de staatssecretaris.

Onderzoek kritische succesfactoren

Een cruciaal element bij verdere antibioticareductie op ‘rode’ en ‘oranje’ bedrijven is volgens Van Dam een onderzoek naar kritische succesfactoren waaruit moet blijken waarom bedrijven structureel een laag of juist hoog antibioticagebruik hebben. Dit onderzoek wordt gedaan in de kalver-, varkens en vleeskuikensector. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen reductiedoelstellingen per sector voor 2020 worden opgesteld en aanvullende maatregelen voor verlaging van het antibioticagebruik op bedrijven in het oranje en rode gebied.

Geen onderzoek in melkveehouderij

In de melkveehouderij is geen aanleiding om aanvullend onderzoek te doen naar de kritische succesfactoren om aanvullende maatregelen te kunnen vaststellen, omdat in deze sector het antibioticagebruik al laag is.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: admin
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: