Veterinair antibioticagebruik nadert humane ‘norm’

Het veterinaire- en het humane antibioticagebruik ontlopen elkaar niet zoveel. Dat blijkt uit gebruikscijfers van 400 gemeenten. Vakblad Veearts analyseerde de cijfers.

De meest recente cijfers die beschikbaar zijn, komen uit 2013. In dat jaar werden gemiddeld in Nederland per 1.000 inwoners 334 antibioticakuren voorgeschreven. De meeste kuren werden voorgeschreven in het Groningse Stadskanaal (392 kuren per 1.000 inwoners) en de minste in het Gelderse Wageningen (239 kuren per 1.000 inwoners). Het gaat hier uitsluitend om kuren die via de huisartsen werden voorgeschreven. Dit is ongeveer 80 procent van het totaal. De 20 procent antibiotica die door ziekenhuizen zijn voorgeschreven zijn hierin niet meegenomen. In figuur 1 staan de 50 gemeenten waarin respectievelijk de meeste en minste antibiotica werden voorgeschreven door huisartsen.

Uit analyse van de gegevens blijkt dat de gemeenten met het hoogste gebruik gekenmerkt worden door een gemiddeld hoger aandeel 65-plussers onder de bevolking. Ook blijkt het gebruik gecorreleerd aan het welvaartsniveau. Hoe groter­ het aandeel inwoners met een laag inkomen (gemiddeld ongezondere levensstijl), hoe hoger het aantal patiënten met chronische aandoeningen.

Volgens NethMap (Consumption of anti­microbial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in The Netherlands) leverden reguliere apotheken in 2013 afgerond 10,81 DDD/1.000 inwoners af (omgerekend gemiddeld per persoon 3,95 ‘dier’dagdoseringen). In de 50 gemeenten met het hoogste gebruik is de ‘dier’dagdosering gemiddeld 4,36 en in de 50 gemeenten met het laagste gebruik 3,38.

Onder de streep

Het gemiddelde antibioticagebruik in 26 EU-landen is bij mensen: 116,4 mg actieve stof per kg lichaamsgewicht. In Nederland is dat met 56,7 gram de helft. Bij landbouwhuisdieren wordt gemiddeld 144,0 mg/kg gebruikt. In Nederland is dat met 74,9 de helft. In figuur 2 zijn de gebruikscijfers van 23 landen weer­gegeven. Hieruit blijkt dat Nederland niet alleen humaan, maar ook veterinair ‘onder de streep’ zit.Humaan_Fig2

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Jasper Lentz
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: