Weiden? Salmonella voorkomen

Salmonellose is een via mest overdraagbare ziekte. Eén gram besmette drijfmest kan een dier al infecteren. Opname van door mest verontreinigd (ruw)voer en drinkwater moet dan ook tot een minimum worden beperkt. Opname van besmet gras in de weide of op stal is een risicofactor voor de verspreiding van salmonella. Dat schrijft Gerrit Hegen, De Boerenveearts, in vakblad Veehouder en Veearts.

Gras raakt besmeurd met mest door mestflatten of door drijfmest, stalmest of digestaat. Verse mestflatten vormen op bedrijven waar salmonellose heerst dan ook een risico. Er is vermeerdering van salmonella mogelijk in mestflatten gedurende 1 tot 3 weken en regen kan zorgen­ voor afspoeling van salmonella­bacteriën uit verse mest. Zo gauw een korst gevormd is, neemt die kans echter af. Wel kan regenwater zorgen dat de vochttoestand van de mestflat oploopt en dat kan hergroei van bacteriën en langere overleving betekenen.

Het beweidingssysteem is van invloed op de besmettingskans. Koeien grazen van nature om mestflatten heen. Maar het beweidings­systeem, de beweidingsduur en de beschikbare oppervlakte per koe bepalen het aantal mestflatten per oppervlakte-eenheid en dus in welke mate de dieren risico lopen om in contact te komen met besmette delen van het perceel.

Drijfmest bron van besmetting

Drijfmest is een bron van besmetting van weidepercelen met salmonellabacteriën. Uitrijden van drijfmest verhoogt, in ver­gelijking met uitrijden van vaste mest, de kans op uitscheiding van salmonella­bacteriën door koeien. Daarbij verhoogt uitrijden van mest met machines die ook op andere bedrijven worden gebruikt de kans op insleep van salmonella. In drijfmest overleven salmonellabacteriën lang bij temperaturen onder 10 graden Celsius. In het winterseizoen is overleving gedurende meer dan dertig weken aangetoond. De concentratie salmonellabacteriën in drijfmest neemt echter af met de bewaartijd. Een bewaartijd van ten minste drie of vier maanden geeft daarom wel een afname van het risico op besmetting van rundvee op percelen die met de mest worden bemest. Een aparte silo waarin mest ten minste drie of vier maanden voor het uit­rijden apart wordt opgeslagen zonder toevoeging van verse mest is daarom aan te raden.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Jasper Lentz
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: