Jan Staman nieuwe voorzitter RDA

Jan Staman is door minister Schouten van LNV benoemd als voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De benoeming geldt voor vier jaar. Jan Staman is de opvolger van Pauline Krikke die dit jaar burgemeester van Den Haag werd.

Jan Staman (1950) heeft een opleiding gevolgd tot dierenarts en jurist. Zijn recente werkervaring ligt bij het Rathenau instituut, waar hij veertien jaar, tot zijn pensionering in 2015, directeur is geweest. Hij heeft dit instituut geprofileerd als onderzoeks- en debatinstituut op het terrein van wetenschap, technologie en samenleving. Daarnaast heeft hij ervaring op het terrein van dierenwelzijn, ethiek, onderzoek en diergeneeskundige handelingen.

Aanbevelingen

De RDA is een onafhankelijk overlegorgaan van maximaal vijftig deskundigen. De raad geeft het kabinet – gevraagd en ongevraagd – aanbevelingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en ethische vraagstukken. De deskundigen hebben een zeer uiteenlopende achtergrond en deskundigheid, die er evenals de voorzitter op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak zitting in hebben.  De afgelopen periode heeft de Raad onder andere adviezen uitgebracht over  agressieve honden, dieren in de natuur, paardenmarkten, marktwerking rond dierenwelzijn en antibioticagebruik in de veehouderij.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: