Kans op leverbot in voorjaar is klein

De Werkgroep Leverbotprognose verwacht dit voorjaar dat de kans op een voorjaarsinfectie met leverbot zeer klein is. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren.

In de vorige herfst daalde het aantal leverbotslakken sterk door de droogte. Daardoor is er volgens de werkgroep nauwelijks een besmetting op het gras afgezet die mogelijk in het voorjaar nog voor een besmetting kan zorgen.

De lage temperaturen in november en januari hebben ervoor gezorgd dat in de winter geen ontwikkeling in de slak meer heeft plaats gevonden. Pas in februari is er weer een toename van jonge slakken waargenomen. De droogte in maart heeft er vervolgens voor gezorgd dat het aantal slakken weer is afgenomen. Het percentage besmette slakken is de afgelopen maanden zeer laag en lijkt in april gereduceerd tot nul. Gezien de omstandigheden en de slakkenwaarnemingen is de kans op een leverbotbesmetting in het voorjaar zeer klein.

Galgangen

De leverbot is een parasiet die voorkomt bij graseters zoals rund, schaap, geit, haas en ree. De volwassen leverbot is een platworm van 2 à 4 cm die leeft in de galgangen van de lever van de gastheer. De eieren van de leverbot worden met de mest uitgescheiden. De parasiet doorloopt verschillende ontwikkelingsstadia, de zogenaamde leverbotcyclus.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Jasper Lentz
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: