Nieuwe voorzitter voor Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Jeannette van de Ven is de nieuwe voorzitter van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Zij is sinds februari portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland. Het Vertrouwensloket beoogt preventie van verminderde dierzorg en verwaarlozing van landbouwhuisdieren.

Van de Ven volgt Toon van Hoof op die sinds 2005 voorzitter was van het Vertrouwensloket. Het Vertrouwensloket wordt inhoudelijk aangestuurd door een stuurgroep van LTO, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het ministerie van Economische Zaken.

Het belang van het Vertrouwensloket is tweeledig. Het loket is opgezet om veehouders in nood te helpen, waardoor het aantal gevallen van verminderde dierzorg wordt beperkt en om vragen hierover te beantwoorden. Daarnaast kunnen incidenten op het gebied van verminderde dierzorg en dierverwaarlozing het imago van de gehele veehouderijsector aantasten. Zeventien procent van de meldingen komt binnen via burgers, 83 procent van erfbetreders. Het Vertrouwensloket merkt dat meldingen van verminderde zorg om dieren of dierverwaarlozing vaker en eerder worden gemeld. Het aantal meldingen is afgelopen jaar gestegen met 138 procent. Enerzijds komt dat omdat in meerdere sectoren de economische ontwikkelingen zorgelijk waren. Anderzijds omdat erfbetredende organisaties steeds beter hun signalerende rol oppakken.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Jasper Lentz
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: