NVWA controleert zelfcontrole op pluimveebedrijven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start in februari met inspecties bij pluimveehouders om te controleren of zij zich houden aan de zelfcontroleverplichting voor het gebruik van diergeneesmiddelen en verboden stoffen. In de loop van het jaar volgen inspecties bij houders van varkens, kalveren en runderen.

Veehouders moeten aan de hand van zelfcontroles kunnen aantonen dat hun dieren, of de producten daarvan, geen verboden stoffen en te hoge residuen van diergeneesmiddelen bevatten.
Illegaal of verkeerd gebruik van antibiotica of het gebruik van verboden groeibevorderaars is een risico voor de volksgezondheid. Daarom kan aan veehouders die niet voldoen aan de zelfcontroleverplichting een bestuurlijke boete opgelegd worden.

Inspecties

De NVWA controleert bij de inspecties of veehouders zich houden aan de zelfcontroleverplichting. Dit kan de veehouder onder andere aantonen door het deelnemen aan een adequaat zelfcontroleprogramma. De eerste verantwoordelijkheid voor het ontwerpen en inrichten van adequate zelfcontrole programma’s ligt bij de veehouders en de sector(en) zelf. Een vorm van zelfcontrole kan ook onderdeel zijn van een sectoraal kwaliteitssysteem.
Niet-deelnemers aan sectorale zelfcontroleprogramma’s zullen aan de NVWA moeten aantonen hoe zij voldoen aan de wettelijke zelfcontroleverplichting. De NVWA heeft een richtlijn opgesteld die hen daarbij kan helpen. De richtlijn is op de NVWA-website te raadplegen.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: