‘NVWA voldoende voorbereid op uitbraak Afrikaanse varkenspest’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in voldoende mate voorbereid als er in Nederland een uitbraak van Afrikaanse varkenspest plaatsvindt. Dat schrijft minister Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.

Op het ministerie van Economische Zaken is in 2015 een grote oefening gehouden over Afrikaanse varkenspest, aldus Schouten. En de NVWA heeft in 2014 nog enkele malen op locatie geoefend om een uitbraak van de ziekte te bestrijden. Naast deze oefeningen zijn er waakvlamcontracten met bedrijven afgesloten om materiaal en menskracht te leveren bij de bestrijding. In het beleids- en uitvoeringsdraaiboek staan de beleidslijnen en uitvoering in detail beschreven.

Insleeprisico niet direct vergroot

De vondst van besmette wilde zwijnen onlangs in de buurt van Warschau heeft de risico’s van introductie van Afrikaanse varkenspest in Nederland niet direct vergroot, zegt Schouten verder. Menselijk handelen heeft naar alle waarschijnlijkheid de introductie van het virus in dit nieuwe gebied, richting het westen, veroorzaakt. Het risico van verspreiding door onachtzaamheid wordt al jaren onderkend en daar wordt in de besmette landen, en ook in andere lidstaten van de Europese Unie, herhaaldelijk op gewezen. De ziekte is al jaren aanwezig in Polen, zowel in de wilde zwijnen als bij gehouden varkens. Het feit dat de verspreiding ervan niet onder controle is, is zorgwekkend en reden om permanent alert te zijn, aldus Schouten.

Regelgeving

Schouten meldt verder dat er strenge Europese regelgeving is die moet voorkomen dat de ziekte door middel van transporten wordt verspreid. Daarnaast is de sector opnieuw gewezen op zijn verantwoordelijkheid wat betreft het nemen van bioveiligheidsmaatregelen en op het verbod van het voederen van keukenafval. Ook jagers zijn gewezen op risico’s van jagen in besmette gebieden en op het belang van het nemen van hygiënemaatregelen.

Afrikaanse varkenspest – Dierziekten-ABC

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: