Schouten: ophokplicht op dit moment niet nodig

Minister Schouten van LNV vindt het op dit moment niet nodig om een ophokplicht in te stellen voor pluimvee. Wel wil ze laten onderzoeken of een regionale ophokplicht praktisch uitvoerbaar is in mogelijk aan te wijzen risicogebieden voor vogelgriep. De pluimveesector had de minister gevraagd om een ophokplicht in te stellen.

Voor maatregelen met betrekking tot vogelgriep laat de minister zich adviseren door de deskundigengroep dierziekten. De deskundigen concluderen dat rondom pluimveebedrijven in waterrijke gebieden veel risicovogels voorkomen en dat daar een hoog risico op infectie met vogelgriep aannemelijk is. De deskundigen geven verder aan dat ten opzichte van de afgelopen maanden er geen aanwijzingen zijn dat de virusdruk van hoogpathogene vogelgriep in Noordwest-Europa is toegenomen.

Grote groepen watervogels

De deskundigen wijzen wel op het risico van grote aantallen watervogels, die in groepen leven. Er overwinteren in Nederland erg veel watervogels (trekvogels). Als deze grote groepen vogels in aanraking komen met hoogpathogeen vogelgriepvirus, kan dat virus op grote schaal vermeerderen.
De deskundigen wijzen ook op het belang van het volgen van de situatie in de landen op de trekroute van vogels uit Rusland, de Baltische staten, Polen, Noord-Duitsland en het zuiden van Scandinavië.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: