Van Dam werkt aan regelgeving IBR-bestrijding

De ambitie van de rundveesector om IBR en BVD te bestrijden, juicht staatssecretaris Van Dam van harte toe. Hij ondersteunt de aanpak van IBR met regelgeving, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Daar had de sector hem om gevraagd. Een rol van de overheid is nodig om een EU-status voor IBR te verkrijgen.

Landen als Duitsland, België, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Oostenrijk en Tsjechië bestrijden IBR al langere of kortere tijd en hebben een EU-status voor IBR. Een EU-status voor IBR levert voordelen op voor de handel met deze lidstaten.
Voorwaarde voor het kunnen verkrijgen van de EU-status is dat de bestrijding van IBR wettelijk is gereguleerd en het bestrijdingsprogramma door de Europese Commissie en de EU-lidstaten wordt goedgekeurd. Lidstaten met een EU-status stellen aanvullende eisen aan de import van levende runderen. Van Dam wil hiervoor een algemene maatregel van bestuur (amvb) voorbereiden. In deze amvb wordt in elk geval geregeld dat rundveehouders verplicht zijn hun dieren te vaccineren tegen IBR. Op deze vaccinatieplicht worden uitzonderingen gemaakt voor bedrijven die aantoonbaar vrij zijn van IBR of waar het risico op besmetting met IBR laag is. Om te voorkomen dat virus tussen bedrijven wordt verspreid, zal in bepaalde gevallen een plicht voor onderzoek gelden.
De nadere uitwerking van de amvb zal in overleg met de betrokken sectorpartijen plaatsvinden. De sector is voornemens om begin 2018 te starten met de bestrijding van IBR. Van Dam streeft ernaar hierbij met de amvb aan te sluiten.

BVD

BVD kent op dit moment geen EU-regulering. Daarmee is het niet mogelijk een officiële EU-status te verkrijgen voor BVD. Van Dam is daarnaast van mening dat de achterliggende doelstellingen, namelijk een hogere diergezondheid en vermindering van het gebruik van antibiotica in met name de vleeskalverhouderij, ook met een private bestrijding haalbaar zijn. Hij heeft daarom besloten nu geen ondersteunende regelgeving op te stellen voor de bestrijding van BVD.
In Europa wordt momenteel gewerkt aan herziening van de dierziektewetgeving. In 2017 en 2018 wordt bepaald welke dierziekten op EU-niveau gereguleerd zullen worden. Ook BVD wordt dan beoordeeld. Dit kan aanleiding geven om de bestrijding van BVD alsnog met regelgeving te ondersteunen, aldus Van Dam.

IBR – Dierziekten-ABC
BVD – Dierziekten-ABC

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: