Antibioticagebruik veehouderij veelal gedaald

Het gebruik van antibiotica, uitgedrukt in dierdagdoseringen, is in 2017 ten opzichte van het jaar ervoor in de meeste diersectoren gedaald. Het gebruik in de melkveesector is echter met 1,5 procent gestegen, in de niet-melkleverende rundveesectoren nam het gebruik met 2,7 procent toe. Dat staat in een nieuw rapport van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) (pdf).

De SDa beschouwt de stijging van het antibioticagebruik in de melkveesector en niet-melkleverende rundveesectoren ‘vooralsnog als natuurlijke variatie in gebruik over de tijd’. Het gebruik in deze sectoren blijft op een laag, aanvaardbaar niveau, aldus de autoriteit.
Na de sterke daling van het antibioticumgebruik in de vleeskuikensector van 2016 is het gebruik vorig jaar opnieuw aanzienlijk gedaald (7,8 procent). Dat is volgens de SDa voor een deel toe te schrijven aan het stijgende aantal bedrijven met trager groeiende rassen. De kalkoensector heeft de aanzienlijke daling van 2016 een vervolg weten te geven met een afname van 23,7 procent.
In de kalversector is het gebruik met 3,6 procent gedaald. Over de afgelopen vijf jaar is sprake van een geringe daling van 6,4 procent.

Tweede- en derdekeuze-antibiotica

Het gebruik van derdekeuze-antibiotica blijft in de meeste sectoren onveranderd laag, zo meldt de SDa. Het gebruik van tweedekeuzemiddelen blijft relatief hoog bij vleeskuikens en kalkoenen. De verkoop van colistine is ook in 2017 verder gedaald, tot 19 procent van het niveau in 2011. De verkoop van fluorochinolonen is in 2017 met 25 procent gedaald. Het is wenselijk dat het gebruik van fluorochinolonen bij kalkoenen afneemt tot incidenteel gebruik, aldus de SDa in haar rapport.

Benchmarkwaarden aangepast

Het rapport meldt ook dat het expertpanel van de SDa de benchmarkwaarden en de benchmarksystematiek heeft aangepast. In de nieuwe systematiek wordt nog maar één benchmarkwaarde vastgesteld in plaats van de tot op heden gebruikte indeling in streefgebied, signaleringsgebied en actiegebied. Dit betekent dat ieder bedrijf dat een antibioticumgebruik heeft boven de benchmarkwaarde actie moet ondernemen om tot een gebruik te komen dat voor de betreffende diercategorie aanvaardbaar is, aldus de SDa.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Partnerbericht door Hipra
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *