Bloed tappen voor Brucella

Als dierenarts, maar ook als houder van rund, schaap of geit, kom je het geregeld tegen: bloed wordt onderzocht op de bacterie Brucella. Dit kan zijn omdat je bent uitgekozen via een steekproef. De dierenarts krijgt hier ook bericht van en de dierenartskosten worden vergoed. We zijn het al jaren gewend en vaak kan het ook nog eens gecombineerd worden met certificeringsonderzoeken. Geen nadelen voor de dierhouder, dus. Maar waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Door Maurits Bosgoed, dierenarts bij DAP Vaassen, in vakblad Veehouder en Veearts.

Relevante Brucella’s

Er zijn voor Nederland verschillende typen Brucella relevant. Brucella ovis komt bij het schaap voor, Brucella melitensis bij schapen en geiten en Brucella abortus bij zowel rund als schapen als geiten.

Bij schapen kunnen Brucella ovis, B. abortus en B. melitensis abortus veroorzaken, maar een besmetting met B. melitensis levert de meeste problemen op, niet alleen bij schapen maar ook bij geiten én bij de mens. Een belangrijke zoönose, dus, die zich vooral verspreidt tijdens de geboorte of tijdens een abortus. Als de mens hiervan ziek wordt, ontstaat Maltakoorts waarbij er na een incubatietijd van ongeveer tien dagen griepachtige verschijnselen ontstaan en vruchtbaarheidsproblemen (ook miskraam), maar ook circulatie- en ademhalingsproblemen. Om deze redenen en om exporteren van dieren en dierlijke producten gemakkelijk en goedkoop te houden, heeft Nederland ervoor gezorgd vrij te worden van deze bacterie. Deze vrije status heeft Nederland sinds 1992.
Om aan te tonen dat Nederland inderdaad nog steeds vrij is van deze bacterie, wordt er jaarlijks een steekproef bij 1.475 bedrijven gedaan (ongeveer 20.000 dieren ouder dan 6 maanden) door middel van een bloedonderzoek.

Een ander moment van bloedtappen op Brucella is als fokrammen Nederland verlaten. Bloedtappen moet dan dertig dagen voor export plaatsvinden, waarbij de dieren serologisch worden onderzocht op antistoffen.

Abortus Bang

Bij het rund is Brucella abortus (abortus Bang) een belangrijke abortusveroorzaker. Na een infectie is er een grote variatie in incubatietijd, maar komt verwerpen bij de koeien rond de 6 tot 7 maanden dracht veel voor en treedt onvruchtbaarheid op. De Europese Unie heeft Nederland sinds 1999 officieel vrij verklaard van deze Brucella.

Een verwerpende koe door Brucella is, naast de vele andere infectieroutes, veruit de grootste verspreider van de bacterie. Om bij het toch opnieuw vóórkomen van de bacterie de kans van het zo vroeg mogelijk opsporen zo groot mogelijk te maken, is het in Nederland verplicht om van een koe die tussen de 100 en 260 dagen heeft verworpen, een bloedmonster te laten nemen. Deze moet binnen 7 dagen na verwerpen worden afgenomen door de dierenarts. Behalve bij export, worden bovenstaande onderzoeken, inclusief de dierenartsenkosten, vergoed door de rijksoverheid.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Jasper Lentz
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: