Brochure over kalf bij de koe beschikbaar

 Het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research hebben een brochure gemaakt van de in Nederland beschikbare kennis over en ervaring met het houden van kalveren bij de koe. De brochure is gemaakt in opdracht van het ministerie van EZ (nu LNV).

De brochure bevat een overzicht van bestaande kennis en ervaringen en geeft inzicht in nog te ontwikkelen kennis op het gebied van het houden van het kalf bij de koe. Aanleiding voor deze brochure is een motie van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren in 2016, waarmee de regering werd verzocht om binnen een half jaar een plan van aanpak te presenteren dat erop gericht is om kalveren voor een bepaalde tijd bij de moeder te laten.

Vervolgonderzoek

De diverse kennislacunes die benoemd worden in de brochure zijn ondertussen meegenomen in het vervolgonderzoek (PPS) Kansen voor het Kalf in de Keten, dat eind 2017 gestart is, zo meldt minister Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. “Ik laat het aan de melkveehouder om de afweging te maken hoe lang het kalf bij de koe wordt gehouden. De brochure en het lopende onderzoek kunnen daarbij tot steun zijn”, aldus de minister.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: