Dierenarts en veehouder: te weinig kennis over natuurlijke veehouderij

De helft van de dierenartsen en de helft van de veehouders is bekend met het concept natuurlijke veehouderij. 92 procent van de dierenartsen en 66 procent van de veehouders is er positief over. Beide groepen vinden echter dat ze te weinig kennis hebben over deze wijze van vee houden. Dat blijkt uit een enquête van Platform Natuurlijke Veehouderij. 51 dierenartsen en 42 veehouders vulden de enquête in.

Volgens het platform gaat natuurlijke veehouderij over onder meer minimaal gebruik van antibiotica en andere chemische middelen, het gebruik van natuurlijke middelen voor de diergezondheid, inzet van lokale en robuuste rassen, huisvesting vanuit de natuurlijke behoeften van het dier en vruchtbare bodems door het versterken van natuurlijke bodemprocessen.

Onvoldoende kennis

Zowel  dierenartsen (86 procent) als veehouders (61 procent) vinden dat ze (veel) te weinig kennis hebben over natuurlijke veehouderij, zo komt uit de enquête naar voren. De dierenartsen zouden meer willen weten over bijvoorbeeld het gebruik en de werkzaamheid (evidence based) van kruidenproducten, de prestaties van robuuste rassen en de rentabiliteit. Maar een groot aantal van de respondenten wil ook gewoon weten wat natuurlijke veehouderij precies inhoudt, wat de basisprincipes zijn.
Veehouders die de enquête invulden willen meer kennis over onder andere de bodem, het werken met kruiden in grasland en de opbrengst/meerwaarde van natuurlijke veehouderij. Dat zou volgens hen kunnen via bijvoorbeeld studieclubs, erfbetreders (vooral dierenarts, voerleverancier en zuivelketen) en het platform zelf.

‘Verkeerd beeld van veehouders’

Van de veehouders zegt 59 procent al betrokken te zijn bij natuurlijke veehouderij. Volgens de meeste dierenartsen (84 procent) is maximaal 20 procent van ‘hun’ veehouders bezig met natuurlijke veehouderij. Het beeld dat de dierenarts heeft van zijn/haar veehouders klopt dus niet, concludeert het Platform Natuurlijke Veehouderij. 66 procent van de dierenartsen zegt zelf nog niet betrokken te zijn bij natuurlijke veehouderij, 34 procent is dat wel. Bij die laatste groep gaat het dan vooral om ‘gezondheid van producten’.

Congres

Het Platform Natuurlijke Veehouderij organiseert op 8 maart een congres in Enschede. Het thema is de verwaarding van natuurlijke veehouderij. 170 mensen hebben zich er inmiddels voor aangemeld, onder wie 30 tot 40 veehouders en 25 dierenartsen.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: