Eikels kunnen vergiftiging veroorzaken

Door de droogte vallen er al veel eikels van de eiken. Schapen, geiten, runderen en paarden kunnen door het eten van eikels en groen eikenblad een vergiftiging oplopen, zo waarschuwt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

De vergiftiging wordt veroorzaakt door het giftige tannine. Onrijpe, groene eikels en groene eikenbladeren bevatten de hoogste hoeveelheid van deze stof. Maar ook bruine eikels zijn een risico als er veel van worden opgenomen.
Schapen en geiten vinden eikels vaak erg smakelijk. Runderen en paarden kunnen met name eikels gaan eten als er een beperkt aanbod is van gras of andere voedermiddelen. En dat is momenteel door de droogte regelmatig het geval.

Traag, afzonderen, onvoldoende voeropname

Tannine en haar stofwisselingsproducten veroorzaken in het lichaam onder andere schade aan de bloedvaten (gevolg: oedeem), darmen en nieren. De eerste klinische verschijnselen kunnen bestaan uit traagheid, zich afzonderen van de koppel en onvoldoende voeropname. Dit kan gevolgd worden door ondertemperatuur, versnelde ademhaling, bloederige neusuitvloeiing, buikpijn, bloederige diarree en sterfte.

Behandeling en advies

De behandeling van dieren die giftige planten of plantendelen hebben opgenomen, is niet eenvoudig en ingrijpend, aldus de GD. Uiteraard moeten de dieren verwijderd worden van de risicopercelen. De mate van herstel kan het beste bepaald worden aan de hand van bloedonderzoek (bepaling ureum en creatinine).
De GD adviseert om de dieren te verwijderen uit percelen met veel eikels, of om de stukken weide waar veel eikels liggen af te zetten. Zeker als het grasaanbod beperkt is en er niet wordt bijgevoerd.

Foto: Pixabay.com

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: