Inzet voorkomen Afrikaanse varkenspest

Op vrijdag 14 september vond er overleg plaats op het ministerie van LNV vanwege de vondst van Afrikaanse varkenspest bij vijf varkens in België. Geconcludeerd werd dat de kans op insleep van Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa groter is dan de insleep uit België. Daarnaast meldt de POV, die bij de bijeenkomst aanwezig was, het volgende over de inzet om Afrikaanse varkenspest in Nederland te voorkomen.

  • Op dit moment geldt de maatregel dat vervoermiddelen voor evenhoevigen die terugkomen uit landen met uitbraken onder gehouden varkens, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) moeten ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. Deze maatregel blijft van kracht. In België is geen uitbraak vastgesteld bij gehouden varkens, dus voor transporten uit België geldt deze maatregel niet. Daarnaast kijkt het bedrijfsleven naar verdere aanscherping van de R&O.
  • In Nederland vindt monitoring plaats van wilde zwijnen. Het bloed van geschoten wilde zwijnen wordt steekproefsgewijs onderzocht. Tot medio 2018 zijn ruim 900 monsters onderzocht die alle negatief waren.
  • Er vindt overleg plaats tussen het ministerie van LNV en provincies over het wildbeheer. De inzet is het benutten van de maximale ruimte binnen de wetgeving voor het realiseren van een nulstand voor wilde zwijnen. Gekeken wordt naar de mogelijkheid van regionalisering: het gaat dan om zowel preventief beheer als de te volgen strategie voor het geval er een uitbraak onder wilde zwijnen is.

Deskundigengroep geactiveerd

  • De ‘deskundigengroep dierziekten’ is geactiveerd en uitgebreid met een ecoloog met specifieke kennis van de jacht. Deze groep heeft de vraag gekregen het risico op insleep van Afrikaanse varkenspest in te schatten en te beoordelen of de huidige maatregelen adequaat zijn. Ook wordt gekeken of varkens die buiten lopen meer kans hebben besmet te raken. Naar verwachting zal de deskundigengroep op korte termijn met bevindingen komen.
  • Ten slotte is er een ‘preventieteam’ ingesteld op initiatief van het ministerie van LNV. Dit team zal per doelgroep in beeld brengen in hoeverre deze een risico vormt voor het verslepen van het virus. Voor doelgroepen die een risico vormen zal een bewustwordingstraject worden georganiseerd.

Dierziekten-ABC – Afrikaanse varkenspest

Foto: Richard Bartz/Wikimedia

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: