‘Nog steeds dreiging Afrikaanse varkenspest’

Afrikaanse varkenspest (AVP) blijft zich verder verspreiden in Oost-Europa. Ook buiten Europa breidt het virus zich snel uit, bijvoorbeeld in China. Daarmee is er nog steeds dreiging dat het virus zich vroeg of laat verspreidt naar de Nederlandse populatie wilde zwijnen. Dat meldt de KNMvD, de beroepsorganisatie voor dierenartsen.

In België zijn binnen het aangewezen gebied tot nu toe 231 wilde zwijnen aangetroffen met AVP. De Belgen schatten het risico op verdere verspreiding van het AVP-virus nog steeds als zeer hoog in. Het risico van introductie op Belgische varkensbedrijven is momenteel klein, behalve voor varkensbedrijven met buitenuitloop in een besmette regio of in regio’s waar wilde zwijnen aanwezig zijn, evenals voor varkensbedrijven met een lager niveau van biosecurity.

Afschot wilde zwijnen

Inmiddels wordt in verschillende provincies in Nederland gewerkt aan het terugdringen van de populatie wilde zwijnen. De KNMvD is van mening dat het verkleinen van de populatie wilde zwijnen noodzakelijk is om verspreiding van het AVP-virus bij een mogelijke uitbraak zo veel mogelijk te voorkomen. Ook de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (Efsa) en de Europese koepelorganisatie voor dierenartsen (FVE) vinden dat het inperken van het aantal wilde zwijnen nodig is.

Welzijnsproblemen voorkomen

Een uitbraak van AVP onder wilde zwijnen of gehouden varkens zal volgens de KNMvD snel tot welzijnsproblemen voor varkens leiden. Doordat varkens niet meer afgevoerd mogen worden ontstaat er op varkensbedrijven naar verwachting snel overbevolking. Dit zal leiden tot gezondheids- en welzijnsproblemen zoals stress, agressie, staartbijten en een verhoogde kans op ziekte-uitbraken. De KNMvD is van mening dat abortus van zeugen in die gevallen onder bepaalde voorwaarden te rechtvaardigen is.
Varkenshouders wordt ook geadviseerd om voor dertig dagen noodopvang te realiseren op hun bedrijf. Ook de IKB’s stellen deze eis.

Afrikaanse varkenspest – Dierziekten-ABC

Foto: Flickr

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: