‘Nog te weinig registratie van klauwaandoeningen’

Voor de verbetering van de klauwgezondheid van melkkoeien zijn onder andere het verzamelen van gegevens over klauwaandoeningen op bedrijven en het regelmatig scoren van kreupelheid nodig. “Dat gebeurt nog te weinig”, zegt Gerrit Hooijer in vakblad Veearts. Hooijer is dierenarts, hoofd Herkauwergezondheidszorg aan de faculteit Diergeneeskunde en voorzitter van het Hoofcare Expertise Center (HEC).

Volgens Hooijer is de klauwgezondheid van melkkoeien in Nederland voor verbetering vatbaar. De spreiding tussen individuele bedrijven is groot, dus ruimte voor verbetering is er wel degelijk. Om het niveau te verhogen zet het HEC in op onder meer een betere registratie van de klauwproblemen die tijdens het bekappen van de klauwen worden vastgesteld. Registreren kan met het softwareprogramma DigiKlauw. De eerst aangewezen persoon om de bevindingen te registreren is de klauwverzorger, zegt Hooijer, maar het kan ook door de veehouder worden gedaan met behulp van een smartphone, tablet of pda. De klauwdata worden verwerkt door CRV. De veehouder kan de data gebruiken voor het gericht en structureel verbeteren van de klauwgezondheid op zijn bedrijf. Met de data kan de klauwgezondheid ook op sectorniveau worden gemonitord, maar dan zijn de gegevens niet te herleiden tot individuele dieren of bedrijven. Hooijer: “Klauwverzorger en dierenarts kunnen de veehouder helpen bij het analyseren van de data en adviezen geven. Samenwerking tussen beide dienstverleners is zeer wenselijk en in het belang van de veehouder.”

Focus op preventie

Het Dairy Training Centre (DTC) in Oenkerk en de faculteit Diergeneeskunde namen zo’n twee jaar geleden het initiatief tot de oprichting van het HEC dat in november 2017 officieel werd gelanceerd. Het HEC is een samenwerkingsverband van acht partijen. Zij willen dat er gerichte aandacht is voor klauwgezondheid met meer focus op preventie.

Het hele artikel ‘Nog te weinig registratie klauwaandoeningen’ staat in vakblad Veearts dat op 7 december verschijnt.

 

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: