NVWA: meeste veehouders leven regels dierenwelzijn goed na

De meeste veehouders in Nederland leven de regels voor dierenwelzijn goed na. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA heeft ongeveer 200 bedrijven van de bijna 40.000 veebedrijven in Nederland intensiever in beeld omdat inspecteurs hier ernstige of herhaalde overtredingen hebben geconstateerd. Bij ongeveer twintig van deze bedrijven hebben inspecteurs in 2017 meer dan vijf inspecties uit moeten voeren omdat overtredingen niet of niet voldoende hersteld waren.

Meldingen

De NVWA krijgt jaarlijks ongeveer 2.100 meldingen van verwaarlozing van runderen, schapen, melkgeiten en andere landbouwhuisdieren. Alle meldingen worden door de NVWA beoordeeld. Ongeveer vier van de tien meldingen zijn aanleiding voor een inspectiebezoek door een inspecteur. In 2016 bleek er bij 33 procent van de onderzochte meldingen daadwerkelijk sprake te zijn van een of meerdere overtredingen. In 2017 was dit 41 procent.

Risicogerichte controles

De NVWA voert ook risicogerichte en/of steekproefsgewijze controles uit op bedrijven waar op basis van meldingen en risicoanalyses de meeste overtredingen te verwachten zijn. De resultaten van deze controles zijn niet representatief voor de hele sector. Deze controles vonden in 2017 plaats op 779 van de 39.390 veebedrijven in Nederland. In sommige sectoren werd bijna honderd procent van de geïnspecteerde bedrijven akkoord bevonden (nertsen, schapen, legkippen). Van de 128 bedrijven met runderen en 123 varkensbedrijven werd 82 procent akkoord bevonden. Vleeskuikenbedrijven scoorden bij deze controles het slechtst: volgens de NVWA was het dierenwelzijn op 56 procent van de 78 bezochte bedrijven akkoord.

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: