Ophokplicht pluimvee wordt deels ingetrokken

Vanaf 30 maart wordt de afscherm- en ophokplicht in delen van Oost- en Zuid-Nederland ingetrokken als de vogelgriepsituatie de komende dagen niet verandert. Dat heeft minister Schouten van LNV de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Om te beoordelen of de ophokplicht per regio afgebouwd kan worden, is door het ministerie van LNV samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal bedrijven dat sinds 2014 besmet is geweest met vogelgriep en de dichtheid aan pluimvee in een gebied. Op basis van dit onderzoek zijn zes regio’s (pdf) bestempeld als laagrisicoregio voor insleep en verspreiding van vogelgriep. Medio april zal de deskundigengroep dierziekten het risico op de insleep en verspreiding van vogelgriep opnieuw beoordelen.

Vrije-uitloopeieren

Voor bedrijven met vrije uitloop verloopt op 30 maart de termijn van 16 weken dat hun eieren nog met de status vrije-uitloopei kunnen worden verkocht. Ongeveer 70 vrije-uitloopbedrijven bevinden zich in de zes regio’s waar de ophokplicht wordt ingetrokken. Deze bedrijven kunnen hun eieren dus als vrij-uitloopeieren blijven verkopen.

Vervoersverbod ingetrokken

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk (provincie Groningen) waar op 26 februari 2018 een zeer besmettelijke variant van vogelgriep werd geconstateerd, wordt met ingang van aanstaande vrijdag 30 maart ingetrokken.

Vogelgriep – Dierziekten-ABC

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Door: Redactie
Mis geen artikel. Ontvang de tweewekelijkse nieuwsbrief.
E-mail: